Friss:

TIOP2.2.8.A-15/1

Infrastrukturális fejlesztések a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban

Időtartam: 2008.06.17. – 2015.12.31.

Projekt száma: TIOP2.2.8.A-15/1-2016-0059

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közelmúltban jelentős fejlesztéseken ment keresztül. A megvalósítandó feladatok egyik része építési munkálat, bizonyos hányada épületgépészeti kivitelezési munkálat, további része pedig eszköz és műszer beszerzés volt.

A kórház infrastrukturális háttere, épületállománya jelentős mértékben fejlődött, és át is alakult.  Az építészeti és tervezési munkálatok egyrészt a fejlesztés évei alatt a kórházi működés biztosítását szolgálták. Az érintett épületek megközelítéséhez elengedhetetlen volt új feltáró útvonalak, esetenként új bejáratok létesítése. A technológiai tömb és a csatlakozó épületek közötti összeköttetést is meg kellett oldani. A kapcsolódási pontokkal sikerült optimálisabb betegutakat biztosítani az intézményben.  Fontos fejlesztés volt az automata kapuval ellátott mentőbeálló készítése a sürgősségi betegellátó részleg új helyén. A kapcsolódási pontok, bejáratok kialakításánál fontos szempont volt az akadálymentesítés is. Szintén építőipari cég bevonása volt szükséges egyes részlegek átköltöztetéséhez (a több éves folyamat alatt számos kisebb-nagyobb kórházi részleget kellett ideiglenesen vagy véglegesen más helyre költöztetni). Adott projektek kapcsán a legfontosabb épületállag megóvó beruházások megejtésére is sor került.

A projekt fontos részét képezte a kórházi ingatlan közlekedési útvonalainak fejlesztése, illesztése az új épületállományhoz igazodóan (ez a gyalogosforgalom és gépjármű forgalom tekintetében egyaránt elmondható). A járda-, úthálózat fejlesztése és felújítása mellett a parkolási rendszeren is javítottunk. A kórház felújított, automatizált, őrzött beléptetési pontokat kapott, a kórházi biztonságát (őrzés-védelmét) az újonnan telepített éjjellátó kamerarendszer telepítése is szolgálja. Az új kórházi infrastruktúrához igazodva a gépészeti távvezetékek, közművek, adatátviteli hálózatok elosztását optimalizáltuk, az energiaellátásban, orvosi gáz-, telefon/számítógép- szolgáltatásban is fejlesztettük a hálózatot. bizonyos elemeknél tartalék összeköttetések, redundanciák kiépítése is megtörtént az üzembiztosság növelése, a biztonságosabb betegellátás érdekében. A kórházi épületállomány fejlesztéséhez szükségszerű volt ezen rendszerek áttelepítésére, más nyomvonalon történő vezetésére. A feladat volumene miatt külső vállalkozók bevonása volt szükséges. Az átépítési munkák alatt biztosítani kellett a folyamatos szolgáltatást, mely megfelelő tervezési, előkészítési munkák révén volt csak megvalósítható. Szintén üzembiztossági célt szolgál az Északi épület 2 felvonójának generálfelújítása. A két lift felújított hajtása környezetvédelmi előnyökkel is jár, lévén energiafelhasználásuk jóval kedvezőbb az elavult régi meghajtásnál.  Kiemelt feladat volt a 0-24 rendszerű háttérszolgáltatás megtartása, a kórház üzemének folyamatos biztosítása.

Bizonyos épületgépészeti munkálatok az osztályok átköltöztetéséhez, optimálisabb elhelyezéséhez voltak elengedhetetlenek (például orvosi gáz hálózatok módosítása, új vételi helyek kialakítása).

Jelentős költséget képviseltek az eszköz- és műszerbeszerzések is, melyek az osztályok felszereléséhez kellettek, illetve a betegellátás magasabb színvonalon történő végzéséhez voltak szükségesek. A részprojekt jelentős hányada a műtéti szakmák fejlesztésére irányul: műtőasztalok beszerzése, a laparoscopos technológia fejlesztése egyaránt ezt acélt szolgálja. Egy aktív kórház számára a diagnosztikai hátér fenntartása fontos feladat. A részprojekt szintén jelentékeny része szolgálja a diagnosztikai részlegek (Computer-Tomograph, röntgen, ultrahang) folyamatos működését. Bizonyos műszerügyi tételek pedig a már korábban említett átköltözések megvalósítását szolgálták.

 

Megszakítás