Friss:

Tüdőszűrés folyt.

A 2014. január 1. után életbelépett változások:

Ingyenes tüdőszűrés

1./ A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes a tüdőszűrő vizsgálat, 
azonban a vizsgálat már nem kötelező, behívót sem küldünk, a jelentkezés önkéntes. Megszűnik tehát az 
eddig érvényben volt, a lakosság egészére (illetve ezen belül a 30 év feletti korcsoportra) vonatkozó, 
általánosan kötelező TBC felderítésére szolgáló tüdőszűrés.  Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet (melyet 
a 19/2009. VI. 18. EüM rendelet módosított) az életkori sajátosságokhoz igazodó, a betegségek 
megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok között.

2./ A 40 év feletti lakosok részére az évente végezhető mellkas szűrővizsgálat elvégzését ajánlott 
szűrővizsgálatként határozza meg. Az adott korcsoportba tartozó személyek a tüdőszűrést önkéntesen 
vehetik igénybe, illetőleg külön jogszabály a szűrővizsgálat eredményének igazolását, ennek hiányában 
a szűrővizsgálaton való részvételt elrendelheti. A mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés) végzése a 
területileg illetékes tüdőszűrő állomás feladatkörébe tartozik.
Az ingyenes mellkas rtg szűrésre (tüdőszűrésre) minden 40 év feletti, kerületi lakcímen bejelentett 
lakos jogosult, akinek 1 éven belül nem volt TBC szempontjából negatív mellkas röntgen felvétele.

3./  Kötelező tüdőszűrés

2014-től is kötelező azonban évente egy alkalommal a tüdőszűrés a vonatkozó kormányrendeletben 
meghatározott körnek: 
-    A szűrővizsgálat ingyenes, de a jogosultságot beutalóval igazolni kell.

Kiknek kötelező a tüdőszűrés?
-    hajléktalanok
-    hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói,
-    utcai szociális munkát végzők akik hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak
-    népkonyha formájában nyújtott étkezésben foglalkoztatottak
-    büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül érintkező dolgozói
-    befogadó állomások és közösségi szállások dolgozói
-    rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói
-    az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói
-    egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói
-    tüdőgyógyászati járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi dolgozók
-    büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottjainál a befogadás napjától számított 15 napon belül, valamint a befogadás napjától számítva évente egy alkalommal
-    TBC-s betegekkel érintkező személyek

Nem kell fizetniük a szakiskolák tanulóinak a tüdőszűrő vizsgálatért. A térítési díjfizetési 
kötelezettség alól kivételt jelent, ha a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény 4.§ (1) 
bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben (szakközépiskola, vagy szakiskola, beleértve 
a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is) vagy felsőoktatási 
intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai céljából kerül sor.
Megszakítás