Friss:

Gazdasági ellátó csoport

Anyag-, és eszközgazdálkodás

Bemutatkozás

Az Anyag-, és eszközgazdálkodási csoport, mint nem önálló szervezeti egység, a Gazdasági ellátó osztály részeként, a gazdasági igazgató felügyelete mellett, a gazdasági ellátó osztályvezető közvetlen irányítása alatt áll.

Feladata:

Az anyag és eszközgazdálkodás, mint logisztikai feladat, a kórház szakmai tevékenységéhez szükséges anyagbeszerzéseket (gyógyszer és élelmiszer kivételével) foglalja magában. A csoport kiemelt fontosságú feladata a magas szintű betegellátáshoz szükséges anyagok és eszközök biztosítása a megfelelő időben, a szükséges mennyiségben, valamint minőségben, a gazdasági lehetőségek figyelembevételével.

A csoport főbb feladatai közé tartozik:

  • a gazdálkodás alapját képező kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése, megrendelések és számlák kollaudálása,
  • a gazdasági igazgató által havonta jóváhagyott keretből gazdálkodás,
  • a beszerzett anyagok és eszközök szakszerű tárolása,
  • az anyagok és eszközök arányos és megfelelő elosztása,
  • az anyagok mozgásának és felhasználásának figyelemmel kísérése,
  • szállítási tevékenység,
  • a használaton kívüli eszközök, anyagok feltárása, hasznosítása,
  • a feltárt használhatatlan és értékesíthetetlen eszközök selejtezésének előkészítése valamint a selejtezés lebonyolítása,
  • ellenőrzések és leltározások lebonyolítása.


Kapcsolódó részlegek:
Központi raktár

Elhelyezkedése:
Északi pavilon, alagsor;
Gazdasági épület

Elérhetőség

Név Beosztás Mellék
Molnár Tímea Leltárellenőr 5317
Drotár Zoltán Zsolt Anyaggazdálkodó 5318
Farkas Dénes Raktáros 4185
Beregszászy István Raktáros 4185

Pénzügy, számvitel

Bemutatkozás

A Pénzügyi, számviteli csoport, mint nem önálló szervezeti egység, a Gazdasági ellátó osztály részeként, a gazdasági igazgató felügyelete mellett, a gazdasági ellátó osztályvezető közvetlen irányítása alatt áll.

Feladata:

A kórház vagyonában (eszközeiben és forrásaiban) bekövetkezett változások, azok intézeten belüli és kívüli mozgásának rögzítése meghatározott rend szerint, valamint a pénzgazdálkodási teendők teljes körű ellátása.

A csoport az alábbi főbb pénzügyi- gazdasági feladatokat látja el:

  • költségvetés tervezése,
  • pénzkezelés (házi pénztár működtetésével),
  • tárgyi eszköz nyilvántartással kapcsolatos feladatok,
  • pénz- és bankszámlaforgalom szabályszerű lebonyolítása,
  • értékesítés és szolgáltatásnyújtás számlázása,
  • az általános forgalmi adó elszámolása és bevallása,
  • könyvvezetési kötelezettség teljesítése,
  • beszámolók készítése.


Kapcsolódó részlegek:

Pénztár

A pénztár nyitvatartási ideje:

Munkaidő:
H – CS = 7:00 – 11:30; 13:00-15:00
P = 7:30 – 11:30
Ebédjegy vásárlás időszaka:
H – P  = 8:00 – 10:00

Elhelyezkedése:

Gazdasági épület I. em.
Gazdasági épület fsz. (Pénztár)

Elérhetőség

Név Beosztás Mellék
Zupkó István Osztályvezető 5315
Havasi Tamás Csoportvezető 5315
Majoros Zsoltné Analitikus könyvelő 5316
Csuri Tünde Könyvelő 5316
Mikula Tibor Jánosné Pénzügyi előadó 5316
Győriné Lingvai Mária Pénztáros 4180

Humánerőforrás-gazdálkodás (Miskolc)

Bemutatkozás

A Humánerőforrás-gazdálkodási csoport, mint nem önálló szervezeti egység, a Gazdasági ellátó osztály részeként, a gazdasági igazgató felügyelete mellett, a gazdasági ellátó osztályvezető közvetlen irányítása alatt áll.

Feladata:

Ellátja a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, a munkaerő foglalkoztatásával és a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi és humánpolitikai feladatokat. A csoport kiemelt fontosságú feladata az előirányzatokkal való gazdálkodás, a munkaerő alkalmazásának humánpolitikai és munkajogi ügyintézése, valamint az ehhez kapcsolódó személyi juttatások biztosítása, a hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a munka törvénykönyve, és a belső szabályzatok betartásával.

Egységei:

HR
Bér-, munkaügy

Ügyfélfogadási rend:

H – CS = 8:00 – 9:00 és 13:00 – 14:00
P = 8:00 – 9:00

Elhelyezkedése:

Gazdasági épület I. em.

Elérhetőség

Név Beosztás Mellék
Balla Gabriella 5315
Szénásné Barati Blanka 5321
Radvánszky Zsoltné 5321
Megszakítás