Friss:

Betegjogi képviselő

 

Név: Ombódi Zsuzsa
Fogadó órája: telefonon előre egyeztetett időpontban
Helye: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
Elérhetőség: 06/20-4899-560
hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között
pénteken 08:00 – 14:00 óra között
zsuzsa.ombodi@ijb.emmi.gov.huLev.cím: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
Web: www.ijsz.hu

Feladatai

A képviselő segíti a betegek egészségügyi törvényben meghatározott jogainak védelmét, e jogok megismerését és érvényesítését, valamint felhívja az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra a vezető vagy a fenntartó figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot tesz. Általános, egészségügyi ellátórendszeri feladatai továbbá: rendszeresen tájékoztatni az egészségügyben dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, valamint kiemelten kezelni az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, társadalmi-szociális helyzetük miatt még kiszolgáltatottabb személyek betegjogi védelmét. Egyedi ügyekben is eljárhat – pl.: egészségügyi dokumentáció megismerése, panaszok megfogalmazása, ezek kivizsgálásának kezdeményezése -, de kizárólag a beteg írásbeli meghatalmazása alapján, ennek keretei között.
[heading]Sajátos jogosultságai[/heading]
Az egészségügyi törvény alapján a betegjogi képviselő, az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve illetékességi körében jogosult bármely egészségügyi szolgáltató területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, az egészségügyben dolgozókhoz kérdéseket intézni. A képviselőre is vonatkoznak az adatkezelési és orvosi titokvédelmi jogszabályok.
[heading]Munkafeltételei[/heading]
A fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézményekben a szolgáltató, saját területén a betegek számára könnyen hozzáférhető helyiséget biztosít a képviselő munkájának végzéséhez, és gondoskodik arról, hogy személye és fogadóórája a betegek számára megismerhető legyen. Az alapellátásban és a járóbeteg-szakellátásban ki kell függeszteni a képviselő elérhetőségére vonatkozó adatokat.

Felhívjuk a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház területi ellátásához tartozó lakosság figyelmét – a járvány veszélyére való tekintettel és az ebből adódó fertőzési kockázat miatt-, hogy Kórházunkban csak azoknak a  betegeknek az ellátása történik, akik közvetlen életveszély, sürgős szükség, vagy maradandó  egészségkárosodás megelőzése céljából jelentkeznek vizsgálatra!

Kérjük, csak megfelelő indokkal vegyék igénybe a fekvő és járóbetegellátás rendeléseket.

A fertőzés veszélye miatt megfontolandó az intézetbe való belépéskor szájmaszk viselése egészségük megvédése érdekében.

A működő járóbeteg rendeléseken rendelési időben (részletek a honlapon) lehetőség van telefonon történő gyógyszerfelírásra, majd a felírt gyógyszer kiváltására az EESZT-n keresztül a gyógyszertárban, az érvényben lévő rendelkezések szerint.

Megértésüket köszönjük!