Friss:

Intézményi térítési díjak

Tevékenységekre vonatkozó adatok II/5.

II/1/1. Fekvőbeteg szakellátás

Külföldi vagy biztosítással nem rendelkező magyar állampolgár esetén:

Aktív fekvőbeteg osztályon a finanszírozási jogszabályokban meghatározott betegségi csoport súlyszám-értékének a mindenkori alapdíj másfélszeresével számított összege. Krónikus fekvőbeteg osztályon a finanszírozási jogszabályokban meghatározott mindenkori súlyozott krónikus napidíj másfélszeresével számított összege.

II/1/2. Járóbeteg-szakellátás

Külföldi vagy biztosítással nem rendelkező magyar állampolgár esetén:

A finanszírozási jogszabályokban meghatározott beavatkozások pontértékének a mindenkori forintértékének kétszeresével számított összege.

II/2. Kiegészítő térítési díj

II/2/1. Ápolási osztályon fizetendő kiegészítő térítési díj

2 ágyas kórterem térítési díja: 2600Ft/nap

3 ágyas kórterem térítési díja: 2400 Ft/nap

4-5 ágyas kórterem térítési díja: 2000 Ft/nap

Kényelmi szolgáltatás nélküli térítési díj: 800 Ft/nap
Napi ötszöri étkezést igénybevétele a kényelmi szolgáltatás nélküli elhelyezés esetén a beteg kérésére: 200 Ft/nap.

Az egy évet meghaladó osztályos elhelyezés meghosszabbítására csak főigazgatói engedéllyel van lehetőség. Ebben az esetben, amennyiben a beteg otthoni ellátása nem megoldható, meg kell indítani a beteg szociális otthoni elhelyezését. A szociális otthoni elhelyezés megindítását igazoló dokumentumot az osztályos elhelyezési kérelem mellé csatolni kell. Mivel a beteg nem maradhat ellátatlanul, a szociális otthoni elhelyezésig van lehetőség a betegek Ápolási osztályon történő elhelyezésére.

II/2/3 A beutalóval igénybe vehető fekvőbeteg ellátás beutaló nélküli igénybevétele esetén:

A térítési díj mértéke az adott HBCS-hez tartozó súlyszám valamint az aktuális alapdíj szorzata, illetve járóbeteg elltás esetén a beavatkozás mindenkori német pont és az aktuális pontérték forint összegének a szorzata.

II/2/4. A beutalóval igénybe vehető fekvőbeteg ellátást nem a beutaló szerint vette igénybe:

Térítési díj fizetendő, melynek mértéke annak az összegnek a  100 százaléka, ami az adott ellátásért az egészségbiztosító felé is elszámolható lenne.

II/2/5. A terápiás vagy diagnosztikai rendtől eltérő, szolgáltatást vett igénybe:

Térítési díj fizetendő, melynek mértéke annak az összegnek a 100 százaléka, ami az adott ellátásért, beavatkozásért az egészségbiztosító felé elszámolható lenne

II/3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja

 1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek I. csoport) lőfegyver tartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
  1. első fokon* 7.200 Ft
  2. másodfokon 12 000 Ft
 2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert vadászati célra használni szándékozó, illetve használó személyek (II. csoport) alkalmassági
  vizsgálata

  1. orvosi alkalmassági vizsgálat, ha a 40. életévét még nem töltötte be
   1. első fokon: 7 200 Ft
   2. másodfokon 10 800 Ft
  2. ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
   1. első fokon 4 800 Ft
   2. másodfokon  7 200 Ft
  3. c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70 életévét még nem érte el:
   1. első fokon 2 500 Ft
   2. másodfokon 4 800 Ft
  4. d) ha a 70. életévét betöltötte:
   1. első fokon 1 700 Ft
   2.  másodfokon 3 200 Ft
  5. b)*      pszichológiai alkalmassági vizsgálat
   1.  első fokon 7 200 Ft
   2.  másodfokon 12 000 Ft
 3. Gépjárművezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
  1. a) ha a 40.-gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. – életévét még nem töltötte be:
   1. első fokon 7 200 Ft
   2. másodfokon 10 800 Ft
  2. b) ha a 40. – gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén 50. – életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
   1.  első fokon  4 800 Ft
   2. másodfokon 7 200 Ft
  3. c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
   1. első fokon 2 500 Ft
   2. másodfokon 4 800 Ft
  4. ha a 70. életévét betöltötte:
   1. első fokon 1 700 Ft
   2. másodfokon 3 200 Ft
 4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4.800 Ft
 5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
  1. vérvétel 3.200 Ft
  2. vizeletvétel  1.600 Ft
 6. Látlelet készítése és kiadása: 3.500 Ft
 7. Részeg személy detoxikálása:   7.200Ft
 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása: 7.200Ft
 9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat:
  1. tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
   1.   az egészségi alkalmasság első vizsgálata 19 200 Ft
   2. az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata  15 600 Ft
  2. I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
   1.  az egészségi alkalmasság első vizsgálata  12 000 Ft
   2. az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata  9 700 Ft
  3. III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
   1. az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9 700 Ft
   2. az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 7 200 Ft
 10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt, vagy egyéb háziorvosi, orvos-szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási, vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor:    7 200 Ft
   Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9.700 Ft
 11. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
  Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja.
 12. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
  1. a) 1. egészségügyi osztály
   1.  első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat: 28 700 Ft
   2. időszakos vizsgálat: 16 100 Ft
  2. 2. egészségügyi osztály
   1. első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is 800 Ft kiterjedő) vizsgálat: 13 800 Ft
   2.  időszakos vizsgálat:  9.200 Ft
  3. egészségügyi osztály
   1.  első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat: 28 700 Ft
   2. időszakos vizsgálat: 16 100 Ft
 13. Tüdőszűrés
  1. Minden ellátási területen belüli 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal az önkéntes tüdőszűrő vizsgálat                                                   ingyenes
  2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény 4.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben (szakközépiskola, vagy szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is) vagy felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálat céljából végzett szűrés:                                                                          ingyenes
  3. Kötelező tüdőszűrés Évente egy alkalommal beutaló ellenében kötelező és ingyenes a tüdőszűrés az alábbi személyeknek:                 –    hajléktalanok            –    hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói,-   utcai szociális munkát végzők akik hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak            –    népkonyha formájában nyújtott étkezésben foglalkoztatottak            –    büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül érintkező dolgozói            –    befogadó állomások és közösségi szállások dolgozói            –    rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói-    az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói-    egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói            –    tüdőgyógyászati járó beteg- és fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi dolgozók-    büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottjainál a befogadás napjától számított 15 napon belül, valamint a befogadás napjától számítva évente egy alkalommal            –    TBC-s betegekkel érintkező személyek
  4. Térítési díj ellenében végzett tüdőszűrés
   1. 40 év alatti személyeknek
   2. ellátási területen kívüli személyeknek
   3. továbbtanuláshoz
   4. jogosítványhoz
   5. sportorvosi vizsgálathoz
   6. foglalkozás egészségügyi beutalóval
    A fent felsorolt esetekben a tüdőszűrés térítési díja a 284/1997. (XII.23.) Korm. Rendelet 2. melléklete alapján meghatározott
    Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők szűrési díja:
     1.700 Ft
    6.000 Ft
 14. Foglalkoztathatóság szakvéleményezése
  1. közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén:  1.900.-Ft/fő/eset
  2. a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén 1.900.-Ft/fő/eset
  3.  az 1. és 2. pontban nem említett esetben:  3.300.-Ft/fő/eset
 15.  Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő Immunizálás, kivéve:  2.000,-Ft
  1. a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
  2. az 1. pont hatálya alá nem tartozó körben is – a pneumococcus, a human  papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást.

 II/4. Egyéb szolgáltatások térítési díja:

 1. Egészségügyi papíralapú dokumentáció másolatok térítési díja:
Nem teljes dokumentáció esetén (A4, A3 oldalanként:
Teljes egészségügyi dokumentáció:
100 Ft
5 000 Ft
 1. Egészségügyi elektronikus dokumentáció másolatok térítési díja:
Elektronikus másolat CD/DVD
Más intézménybe szállított beteg röntgen és CT felvételének megtekintése PACS rendszeren keresztül (CD-t biztosítása nem lehetséges)
700 Ft/db
ingyenes

II/5. Egyéb szolgáltatások térítési díja :

Horoszkóphoz adatszolgáltatás:  2.000 Ft
Terhességi UH vizsgálatról készült felvétel : 1.000 Ft
EKG vizsgálat szakvélemény nélkül:  500 Ft

A hozzátartozó megbízása alapján:

Végtisztességre való felkészítés – kegyeleti szolgáltatás 12.000 Ft
Halotti anyakönyvi kivonat intézése: 5.000 Ft

351/2013(X.4) Korm. rendelet 38 §-a alapján:

Holttest tárolásának, hűtésének költségeit a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő, illetve az ügyben eljáró hatóság által kiállított temetési engedély kiállításának második munkanaptól kell számítani, melynek díja:  2.400 ft/Áfa/nap

 

Utolsó frissítés: 2019-05-15
Megszakítás