Friss:

EFOP-1.8.21

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátás területén

Kedvezményezett: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az Erzsébet Kórházban
Támogatás összege: 51,9 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2021.10.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00079

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer prevenciós kapacitásának, eredményességének és hatékonyságának javítását és az ellátás időtartamának lerövidítését. A fertőzések, illetve az antimikrobiális-rezisztencia jelentős, európai és globális szintű társadalmi problémát jelentenek. Európában és hazánkban is az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és az antibiotikum rezisztencia jelentik az egyik legnagyobb betegbiztonsági kockázatot és felelősek a legmagasabb fertőző betegségek által okozott halálozásért, illetve komoly közegészségügyi problémát jelentenek.

A hamarosan induló pályázat elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekben, amelynek segítségével a dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre. Lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegellátással érintett helyiségek higiénés kockázatainak csökkentésében.

A projekt keretén belül megvalósul:

  • helyi infekciókontroll-program erősítése,
  • helyi eljárásrendek kidolgozása,
  • egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance-nak megerősítése, surveillance program feltételeinek biztosítása,
  • infekciókontroll-gyakorlat monitorozása/auditálása,
  • kézhigiéne fejlesztése,
  • dokumentációs feltételek kialakítása (pl. betegszintű adatlapok),
  • helyi eljárásrend oktatása,
  • klinikai szervezeti egységek szerinti kijelölések és feladatkörök írásbeli szabályozása,
  • belső szabályzatok módosítása, kapcsolódó szervezetfejlesztési feladatok megvalósítása,
  • infekciókontroll kapcsolattartó képzése,

Az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak növelésére és a biztonságosabb betegellátásra irányuló fejlesztések hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának és egészségtudatosságának növeléséhez, az ellátó rendszer terheinek csökkentéséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Megszakítás