Friss:

Pályázat pszichiáter szakorvos munkakör betöltésére

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról alapján

 pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

 Pszichiáter szakorvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörben pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. melléklet, és a 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, utasítások, szabályozások, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
 • Egészségügyi alkalmassági
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Érvényes működési engedély, kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 • Érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat oldaláról
 • Érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereiné dr. Jakab Beáta főigazgató nyújt, a 47 525 302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pszichiáter szakorvos.
 • Elektronikus úton Bereiné dr. Jakab Beáta főigazgató részére az allas@svoek.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Bereiné dr. Jakab Beáta főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje:

Abenyújtást követő 1 hét.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Munkáltató honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás