Friss:

Dr. Pelle Julianna főorvosnő emlékére

Életének 90. évében eltávozott közülünk dr. Bohács Elemérné dr. Pelle Júlia főorvosnő.
Kórházunk működésének évtizedeken át egyik fontos személyiségét vesztettük el.
Az intézmény mindennapi gördülékeny munkája, a napi betegellátás menete jelentős részben az ő tevékenységén alapult. Hosszú időn át a Laboratórium, mint önelló osztály vezetése és hathatós működése szintén az ő irányításával történt. Munkáját a kiváló szakmai-tudományos felkészültség, precizitás jellemezte. Kiváló ismerője volt a korszerű laboratóriumi vizsgálati technikának.
Fegyelmezettsége, pontossága az osztály egészére hatást gyakorolt.
Megértő, segítőkész volt. Munkatársai, beosztottjai kedvelték. Jártassága szakmai körökben is elismert volt. A laboratóriumban – akik ismertük tevékenységét, tudjuk-rend és fegyelem uralkodott.
Ugyanakkor tudását munkatársainak és átadta, az ő szakmai fejlődésüket támogatva.
A kórház egyetlen osztálya sem nélkülözhette munkáját.
Kiváló szakértője volt a klasszikus orvosi vegytani, szerológiai vizsgáló módszereknek. Személyes élményként mondhatom el: az 1970-es években fiatal orvosként rendszeresen részt vehettem a klasszikus laboratóriumi diagnosztikai munkában. Akkoriban az még szokás volt, hogy a belgyógyászati osztály orvosai bejártak a laborba a klasszikus vérképet, vizeletmintákat elemezni.
Magam is sokat köszönhettem e téren Főorvos Asszonynak.
Jellemző volt rá, hogy amennyiben kóros leletet észlelt, azonnal személyesen megkereste a beteg orvosát, érdeklődött a klinikai képről, így közös gondolkodással segítette a mielőbbi pontos kórismét, s ezzel a páciens odaillő kezelését. Rendszeres aktív résztvevője volt kórházunk tudományos rendezvényeinek. Emellett a Belgyógyászat és Laboratórium több közös munkával szerepelt rangos szakmai kongresszusokon, melyek egyik motorja szintén Főorvosnő volt. Nyugdíjba vonulását követően is rendszeresen látogatta volt munkahelyét, érdeklődve a napi tevékenységről.
Az utóbbi hetekben elhatalmasodó betegségét méltósággal viselte, ebben vallásos hite is
segítette. Testi ereje fogyatkozásával 2023. február 11-én visszaadta lelkét a Teremtőnek.
Isten nyugosztalja!
Emlékét megőrizzük.

dr. Benke Károly
főorvos

Megszakítás