Friss:

IN MEMORIAM

dr.  Kramcsák Erzsébet gyermekgyógyász főorvos

dr. Kramcsák Erzsébet 1962. április 28-án született Miskolcon.

Gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon végezte.

1987-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen.

Orvosi pályafutását 1987. október 01-én kezdte szakorvos jelöltként a Sátoraljaújhelyi

Erzsébet Kórház csecsemő- és gyermekosztályán. A kezdeti időszakban átmenetileg osztályos

orvosként segítette az orvoshiánnyal küzdő ideggyógyászati osztály és a Füzérradványban

működő szanatórium munkáját is.

1991-ben csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett.

A csecsemő és gyermekosztályon végzett munkája során a fekvőbetegek kivizsgálása és kezelése mellett dolgozott a kórház gyermekgyógyászati szakrendelésén, részt vett az újszülött-részleg gyermekgyógyászati feladatainak ellátásában, valamint gyermekgyógyász kollégáival beosztás szerint a Mozgó Szakorvosi Szolgálat (MSZSZ) keretein belül segítette a hegyközi és a bodrogközi háziorvosok munkáját. A cigándi, majd a gönci szakrendelő gyermekgyógyászati szakrendelésének munkájában is részt vett.

1999-ben csecsemő-gyermekgyógyász adjunktussá nevezték ki.

2003-ban főorvosi kinevezést kapott.

2008-tól 2012-ig megbízott osztályvezetőként irányította a csecsemő és gyermekosztály munkáját.

Betegeivel szemben megértő, humánus szakemberként, munkatársaival szemben segítő, együttműködő, baráti viszonyt fenntartó kollégaként ismertük.

 Vezetői tevékenységével folyamatosan az osztály szakmai hitelének, színvonalának emelésére és arculatának vonzóvá tételére törekedett. Az orvos-etikai normák, a szakmai szabályok és a betegjogok érvényesítésének szigorú és következetes felügyeletét biztosította. Munkájához sikeresen megnyerte az orvos kollégák és a szakdolgozók bizalmát és támogatását.

2017. februárjától orvosi munkáját megromlott egészségi állapota miatt nem tudta kórházunkban tovább végezni. Remélte, hogy később visszatérhet és folytathatja gyógyító tevékenységét, de súlyosbodó betegsége sajnos ezt már nem tette lehetővé számára. Nemrég azzal a megrázó gyászhírrel kellett szembesülnünk, hogy „Kramcsák doktornő (Zsóka)” 2022. november 26-án végleg távozott közülünk. 2022.december 3-án vettek tőle végső búcsút családtagjai, barátai és volt munkatársai a szerencsi temetőben.

Emlékét örökké megőrzik a kórház dolgozói, közelebbi és távolabbi volt munkatársai, valamint a sok-sok általa meggyógyított gyermek és családjaik.

Megszakítás