Friss:

Pályázat főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

pályázatot hirdet

Gazdálkodási Osztály

Főkönyvi könyvelő
munkakör betöltésére.

A szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Ismerje és alkalmazza a munkájához, feladatköréhez kapcsolódó feladatokat.
  • A vegyes könyvelési tételek naprakész, jogszabályoknak megfelelő előkontírozása, és könyvelés.
  • A NEAK finanszírozás, kiállított számlák, egyéb bevételek előkontírozása, könyvelése.
  • Részt vesz a költségvetés, a beszámoló és egyéb pénzügyi adatszolgáltatások készítésében.
  • Közreműködik a vezetői információs rendszer működtetéséhez szükséges adatgyűjtésekben és azok feldolgozásában.
  • Kincstári terminálban utalások elektronikus aláírása.
  • Gondoskodik az adóelszámolásokkal és bevallásokkal kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
  • Figyelemmel kíséri a kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását.

Illetmény és juttatások: Eszjtv – megállapodás szerinti

Pályázati feltételek:

•       Felsőfokú Közgazdász (preferáltan pénzügyi és számviteli szakos) végzettség (diploma)
•       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•       Büntetlen előélet, cselekvőképesség
•       Egészségügyi alkalmasság

•  Jártasság a komplex pénzügyi számviteli elemzések elkészítésében

•     Nem okoz gondot a pénzügyi tervek, pályázatok elkészítése, értékelése.

 • Precíz, önálló munkavégzés, jó probléma- és feladatmegoldó képesség, pontosság, határidő betartása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•                    Szakmai önéletrajz
•                    Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•                    Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
•                    Érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.11.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR Munkaügyi csoport nyújt, a 47 525 321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


•               Elektronikus úton a HR Munkaügyi Csoport részére a allas@svoek.hu E-mail címen keresztül
•               Személyesen: HR Munkaügyi Csoport, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról Főigazgató Úr dönt, a Bíráló Csoport véleménye alapján.

Megszakítás