Friss:

Pályázat Fül-Orr-Gégész szakorvos munkakör betöltésére (Gönc)

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

2020. évi C. törvény

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról alapján

 pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Gönci telepheléyre

Fül-Orr-Gégész szakorvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3985 Gönc Károlyi Gáspár utca 19-21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakorvosi munkakörben belgyógyászati szakorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. melléklet, és a 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, utasítások, szabályozások, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
 • Egészségügyi alkalmassági
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Érvényes működési engedély, kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 • Érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat oldaláról
 • Érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. intézményvezető nyújt, a 47 525 302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Belgyógyász szakorvos.
 • Elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. intézményvezető részére az allas@svoek.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. intézményvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a mb. intézményvezető dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje:

A benyújtást követő 1 hét.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Munkáltató honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás