Friss:

Főhajtás Dr. Kósa Emese főorvosnő emlékére

Hosszan tartó súlyos, de türelemmel viselt betegség után 77 éves korában kórházunkban elhunyt Dr. Kósa Emese főorvosnő.
Személyében intézményünk egyik legrégebben itt dolgozó, karakteres egyéniségét vesztettük el. Vásárosnaményban született 1944. január 2-án. Egészségügyi pályáját 1962-ben Mátészalkán kezdte.

1970-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. október 1. óta – 51 éven át – kórházunk dolgozója volt. Személyében intézményünk egyik legrégebben itt dolgozó, karakteres egyéniségét vesztettük el. Vásárosnaményban született 1944. január 2-án. Egészségügyi pályáját 1962-ben Mátészalkán kezdte.
1970-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. október 1. óta – 51 éven át – kórházunk dolgozója volt.
1975-ben szerzett psychiatriából szakorvosi képesítést, melyhez akkor lelkesen gratuláltunk. Osztályos feladatát a nagy betegszámú osztályon főnökével kettesben látták el, hosszú éveken át. Abban az időben a psychiatria mellett az ügyeleti munkájához tartozott az acut fül-orr-gégészeti, szemészeti esetek ellátása, valamint a neuro-psychiatriai consiliumok teljesítése is.
1979-ben adjunktussá nevezték ki.
1980-1985 között kórházunk társintézménye, a füzérradványi TBC szanatóriumból kialakított Belgyógyászati és Neurosis rehabilitációs kórházban dolgozott, utóbbi részlegen vezető főorvosként.
Eközben a sárospataki Szociális Otthonban consiliárusi teendőket is ellátott.
A környékünkön is egyre aggasztóbbá váló alkoholizmus és kábítószer-élvezet új kihívások elé állította, így 1992-ben addictologiai szakképesítést szerzett.
2008-tól 12 éven át az Egyesített Szociális Intézményben a szenvedélybetegek ellátásában is aktívan közreműködött.
Mintegy 40 éven át irányította, vezette odaadóan a psychiatriai ellátást, mint osztályvezető főorvos.
Szakmai ismereteit folyamatosan bővítette mind egyéni ambíciója, mind a hivatalos továbbképzések révén, ezzel is segítve a psychiatriai betegek ellátását. Ugyanakkor gondot fordított a szakdolgozók tudásának folyamatos bővítésére, az osztály minden munkatársára is odafigyelve.
A kórházunkban korábban negyedévenként tervezett és népszerű, nagy hallgatói létszámot vonzó tudományos előadásoknak, megbeszéléseknek rendszeres és aktív résztvevője volt, saját gyógyítási tapasztalatainak igényes feldolgozásával és közzétételével.
Hosszú évtizedeken át folyamatosan dolgozott a közegészségügy, a betegek javára.
Munkásságát 2004-ben és 2009-ben a „Zempléni Betegekért” díjjal ismerték el.
Társának, Dr. Szabó István megyei főorvosnak korai elvesztését követően egyedül viselte terheit.
Elkötelezett reformátuskén is szívesen vállalta az ismert zarándoklatokon a hívők orvosi felügyeletét /Fatima, Lourdes, Czestoshowa/. Személyes beszélgetéseink során örömmel újságolta ezen utak lelki frissítő hatását.
Élete végét beárnyékolta súlyos, számos szövődménnyel társult betegsége, mely végül ágynak döntötte.
Hosszantartó szenvedést követően szervezete nem bírta tovább a megpróbáltatásokat.

május 31-én délelőtt csendben visszaadta lelkét.
Isten nyugosztalja!
Emlékét megőrizzük.

dr. Benke Károly főorvos

Megszakítás