Friss:

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház aneszteziológiai szakasszisztens munkatársat keres

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Központi műtő

 Aneszteziológiai szakasszisztens munkakör betöltésére munkatársat keres.

A jogviszony típusa:

  • egészségügyi szolgálati jogviszony.

A z egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő heti 40 óra.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Központi műtőben aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és 528/2020 (XI.28) kormányrendelet, a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, utasítások, szabályozások, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak rendelkezései az irányadóak.

A munkakör betöltésének feltételei:

        –           Középiskola/gimnázium, aneszteziológiai szakasszisztens végzettség,

        –           Egészségügyi alkalmasság

        –           Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        –           Érvényes működési engedély, kamarai tagság

Benyújtandó iratok, igazolások:

  •      Szakmai önéletrajz
  •      Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  •      Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
  •      Érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt            véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat oldaláról

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az asszisztensi feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálását követően azonnal betölthető.

Benyújtásának határideje: folyamatos

A munkakör kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató nyújt, a 47 525 305 -ös telefonszámon.

Benyújtás módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
  •  Elektronikus úton Bányácskiné Szabó Ildikó  ápolási igazgató részére a allas@svoek.hu E-mail címen keresztül
  •   Személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó ápolási igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

Az elbírálás módja, rendje:

Elbeszélgetés alapján dönt az ápolási igazgató, osztályvezető főorvos és a vezető asszisztens.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás