Friss:

Kapcsolattartási jogok

Tisztelt Látogatók!

A látogatási tilalom továbbra is érvényben van visszavonásig.

Hozzátartozóik és az Önök érdekében szeretnénk tájékoztatni a következő kapcsolattartási jogok betartásáról (1997. évi CLIV. törvény):

(3) A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére a 16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott személy is jogosult. E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.

(4) A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

(5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy – amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki – újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.

(6) A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

Ezekben az esetekben is indokolt azonban a járványveszélyre tekintettel a fertőzés elleni fokozott védelem biztosítása.

Fentiek betartását nyomatékosan kérjük az Önöket és Hozzátartozóikat ellátó személyzet védelmében is.

Megszakítás