Friss:

Bornout tréningen vettünk részt

Pontszerző Bornout tréningen vettek részt dolgozóink Telkibányán.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ általi megvalósítás alatt lévő „Egységes ápolási eszközpark kialakítása” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú kiemelt projekt stratégiai célja az egészségügyi ellátás során végzett ápolási tevékenység hatékonyságának növelése, a szükséges ápolási idő lerövidítése, az ápolási tevékenység színvonalának, valamint az ahhoz való hozzáférésnek a javítása, ezáltal a betegek életminőségének maximalizálása.

 

A projekt keretében szakmai továbbképzéseinket az alábbi időpontokban tervezzük az Önök Intézményében megvalósítani:

 • Mentálhigiénés és pszichológiai intervenció – Workshop: július 04.
 • Mentálhigiénés és pszichológiai intervenció – Burnout tréning: július 25-26.

A MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI INTERVENCIÓ – WORKSHOP keretében a résztvevők tájékoztatást kapnak az igénybe vehető továbbképzési lehetőségekről, bevonásra kerülnek a későbbi intervenciók támogatásába és a munkatársak motiválása érdekében, valamint meghatározásra, beazonosításra kerülnek az intézményen belüli fejlesztési célok, igények, szükségletek.

A BURNOUT TRÉNING célja a kiégés és a stressz tüneteinek felismerése, a résztvevői önismeret növelése, megküzdési, konfliktuskezelési készségeik fejlesztése. Az intézmények dolgozói elsajátítják azokat a technikákat, amelyekkel csökkenthetik saját pszichés terheiket. 

ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK a Burnout tréning részeként

A Burnout tréning (és annak részét képező Esetmegbeszélő csoportok) szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül, elvégzésével 20 továbbképzési pont szerezhető meg.

Szakmai továbbképzés

 A képzés célja:

Kiégés és a stressz tüneteinek felismerése, önismeret növelése, megküzdési, konfliktuskezelési készségek fejlesztése.

Az intézmények dolgozói ismerjék meg és tudják alkalmazni azokat a technikákat, amelyekkel csökkenthetik saját pszichés terheiket 

Oktatásszervezési módok:

 • frontális munka az új ismeretek átadásakor
 • csoportos munka a gyakorlati ismeretek elsajátításakor

Oktatási módszerek:

 • előadás
 • megbeszélés
 • kérdés-felelet
 • magyarázat
 • tréning
 • filmbemutató
 • gyakorlat
 • légzési és relaxációs gyakorlatok

Oktatáshoz használt infrastrukturális és oktatást segítő eszközök:

 • tanterem
 • számítógép (laptop), projektor, vetítővászon
 • tábla, papír, írószer
Megszakítás