Friss:

Betegjogi képviselő

 

Név: dr. Katona Kornélia
Fogadó órája: minden hónap 1. és 3. péntekén 10:00-12:00 között
Helye: Rendelőintézet I. emelt 124. szoba
(Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14.)
Elérhetőség: +36-20/4899-542
katona.kornelia@obdk.hu
1075 Budapest, Madách Imre tér 3-4.
www.obdk.hu

Feladatai

A képviselő segíti a betegek egészségügyi törvényben meghatározott jogainak védelmét, e jogok megismerését és érvényesítését, valamint felhívja az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra a vezető vagy a fenntartó figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot tesz. Általános, egészségügyi ellátórendszeri feladatai továbbá: rendszeresen tájékoztatni az egészségügyben dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, valamint kiemelten kezelni az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, társadalmi-szociális helyzetük miatt még kiszolgáltatottabb személyek betegjogi védelmét. Egyedi ügyekben is eljárhat – pl.: egészségügyi dokumentáció megismerése, panaszok megfogalmazása, ezek kivizsgálásának kezdeményezése -, de kizárólag a beteg írásbeli meghatalmazása alapján, ennek keretei között.
[heading]Sajátos jogosultságai[/heading]
Az egészségügyi törvény alapján a betegjogi képviselő, az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve illetékességi körében jogosult bármely egészségügyi szolgáltató területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, az egészségügyben dolgozókhoz kérdéseket intézni. A képviselőre is vonatkoznak az adatkezelési és orvosi titokvédelmi jogszabályok.
[heading]Munkafeltételei[/heading]
A fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézményekben a szolgáltató, saját területén a betegek számára könnyen hozzáférhető helyiséget biztosít a képviselő munkájának végzéséhez, és gondoskodik arról, hogy személye és fogadóórája a betegek számára megismerhető legyen. Az alapellátásban és a járóbeteg-szakellátásban ki kell függeszteni a képviselő elérhetőségére vonatkozó adatokat. A további feltételeket az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ) biztosítja.