Friss:

Semmelweis nap 2014

Tisztelt Betegeink, Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. július 2-án, Semmelweis nap alkalmából adományozott Miniszteri Elismerésben, Közegészségügyi Díjban, illetve a „Zempléni Betegekért”elismerésben részesültek Intézményünk következő dolgozói:

 

Miniszteri Elismerés:

Kapéri Istvánné segédápoló
1974. november 17. napjától dolgozik a sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban.
Fiatalon, 15 éves korában került intézményünkbe. Első munkahelye a kórház ebédlőjében, mint felszolgáló, majd 18. életévét betöltve került az akut pszichiátriai osztály dolgozói közé. Az eltelt 40 év alatt nem változtatott munkahelyet, szerette ezt az osztályt a maga specialitásaival együtt.
Munkáját segédápolói munkakörben végezte. Tanulmányokat rajta kívülálló okok miatt nem végzett, azonban egyéni szorgalommal, mindig képezte magát.
Munkatársai mindig, minden helyzetben számíthattak rá és ez a mai napig sem változott. Jó munkakapcsolatot alakított ki a régi és a jelenlegi főorvosokkal, orvosokkal, ápolókkal, illetve az osztályt ellátó többi személyzet tagjaival.
A betegekkel szemben empatikus, de ugyanakkor határozott. Fellépése minden helyzetben megfelelő, szem előtt tartva a betegek érdekeit. Az osztályon ápolt betegek nagyon szerették, mert szerteágazó problémákkal bátran fordulhattak hozzá, azt bizalmasan kezelve, próbált lehetőségeihez mérten segítséget nyújtani.
Az eltelt évek folyamán táppénzes ellátásban nem részesült.

Neurológiai osztály:
A Neurológiai Osztály megalakulása óta a kórházban húzóerőnek számít, stabilan, kiegyensúlyozottan teljesít, ezáltal gazdaságilag évek óta nyereséges.
A szakmai munka színvonala az elvárhatónak megfelel, a dolgozók betegekkel való kapcsolata példaértékű. Az osztály dolgozói az egyre fokozódó nehézségeket – orvoshiány, gazdasági nehézségek, a fizikai környezetük romlása – találékonysággal, nagyobb odafigyeléssel, lelkiismeretességgel, gondos ápolói munkával igyekeznek kompenzálni.
Az osztály kollektívája összetartó, egymás problémáira odafigyelő, egymást segítő dolgozókból áll, akik szabadidejükben is gyakran szerveznek közös programokat.

Közegészségügyi Díj (Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala adományozza)

Lénárt József Istvánné ápolási igazgató:
6 év egészségügyben eltöltött év után 1979.június 21-én szülésznői képesítést szerzett és egy év múlva 1980.július 1-től került intézetünk Szülészeti Osztályára dolgozni.
Alig telt el egy pár év a folytonos munkarendben dolgozó szülésznőből 1987.május 1-től osztályvezető szülésznő lett.
Amint a rákövetkező évek bebizonyították a Szülészeti Osztály munkáját példásan vezette. Szorgalmas munkája, kiemelkedő vezető készsége már akkor megmutatkozott.
Folyamatosan képezte magát, 1995-ben osztályvezetői tanfolyamot végzett és még ez évben elkezdte tanulmányait – intézetünknél az elsők között – a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán.
Közben érdemei, tanulmányai alapján 1994.január 1-től ápolási igazgató helyettesi megbízást kapott.
1998.június 9-én eredményesen elvégezte az Egészségügyi Főiskolát, diplomás ápolóvá nyilvánították.
Ezután következett még egy kitérő a Szemészeti Osztályon lett osztályvezető főnővér 1998.február 1-től 1999.december 31-ig, az ápolási igazgatói hely megüresedéséig.
Pályázat útján 2000.szeptember 1-től elnyerte az intézet ápolási igazgatói megbízását és azóta irányítja, szervezi a szakdolgozók munkáját.
2004. december 20-án megszerezte az Egészségügyi menedzsment szakértő szakirányú szakképesítést is, ami munkakörének betöltéséhez kötelező.
Sokoldalú tevékenysége közül nagy hangsúlyt fektet a szakdolgozók képzésére, olyan képzésekre irányította szakdolgozóit, amit az intézet profilja megkívánt.
Említésre méltó, hogy az intézet – egy-két kivétellel – minden osztályát diplomás ápoló irányítja. A kórház szakdolgozói rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges szakképesítéssel.
A működési nyilvántartás szakmai pontszámainak megszerzése érdekében pályázaton nyert pénzzel segítette szakdolgozóit, kreditpontszerző képzéseket szervez.
Tevékenyen részt vett és vesz az intézeti Minőségbiztosítási rendszerének megszervezésében, és szinten tartásában.
Mindent elkövet annak érdekében, hogy a betegellátás szakmai színvonalát a szakdolgozók megfelelő helyre irányításával, ha szükséges áthelyezésével is erősítse.
Szoros kapcsolatot tart az intézet osztályvezető főorvosaival a megfelelő betegellátás érdekében.
Gondoskodik az utánpótlásról, úgy hogy a város Egészségügyi Szakközépiskolájának növendékei intézetünk osztályain megfelelő színvonalú gyakorlatot szerezzenek, hiszen nagy részük szakképesítésének megszerzése után intézetünknél helyezkedik el.
Együttműködik az Egészségügyi Dolgozók Szakmai Kamarájával és a többi érdekvédelmi szervvel.

„Zempléni Betegekért” kitüntetés

Szabóné Magyar Mária asszisztens:
1975 óta dolgozik Intézményünkben megszakítás nélkül.
A Tüdőgondozóban kezdte munkáját és jelenleg is ott dolgozik. Munkatársaihoz, illetve a betegekhez való hozzáállása mindig humánus volt. 38 éves munkaviszonya után az év végén igénybe veszi a nőket megillető 40 év után járó nyugdíjazási lehetőséget.

Timkó Miklósné szakápoló:
1994-től dolgozik a kórház röntgen osztályán, később a Sterilizálóba, ahol rövid időn belül vezetői kinevezést kapott. Vezetése alatt központosítva lett a sterilizálás.
A Központi Sterilizáló vezetését közel 15 évig látta el, majd áthelyezésre került az Infekció Kontroll Csoportba, ahol 2 évet töltött.
2012.áprilisától látja el az Otthonápolás szolgálat vezetési feladatait.
2014.januárjától a Pszichiátriai szakrendelő és gondozó dolgozója, de az otthonápolási szolgálat vezetési feladatait továbbra is ellátja.
Emberileg és szakmailag mindig a maximumra törekszik, mindenkivel jó kapcsolatot ápol, munkáját magas szakmai színvonalon végzi.

Zupkó István Gazdasági Ellátó Osztály osztályvezető:
2010.09.10-én került intézetünkhöz pénzügyi előadói munkakörbe a Pénzügyi osztályra.
2011.április 1-től a Gazdasági Ellátó Osztály osztályvezetői teendőit látja el, valamint 2012. szeptember 1 napján indult „Képzési programok megvalósítása az Erzsébet Kórházban” megnevezésű pályázat projektmenedzsere.
Zupkó István munkabíró képessége, tudásszomja és a munkával kapcsolatos lelkesedése nem ismer határokat. A rábízott feladatokat végtelen szorgalommal és precizitással, lelkiismeretesen látja el.
Számtalan szabadnapját a munkájának szenteli. Kollégáival szemben empatikus, bárki bizalommal fordulhat hozzá problémájával, készségesen segít.

 

Megszakítás